Retningslinjer for Løp for meg-arrangører

På løpsdagen er målet å hente inn flest mulig påmeldinger samt å gjennomføre et hyggelig arrangement.

LØP FOR MEG arrangeres på Søndager i september.

Selve løpet skal følge en rekke retningslinjer:

 • 1 til 3 km runder (kan løpe flere runder om man vil)
 • Fint område å være ute i, fortrinnsvis terreng.
 • Ikke krysse trafikkerte veier.
 • Start klokken 12.00.
 • Ingen tidtaking.
 • Startområdet bør være lett å finne frem til og lett tilgjengelig.
 • Som arrangør må du ta mye bilder og video til bruk i sosiale og digitale medier.
 • Bruk hashtaggen #løpformeg.
 • Ha synlige bannere/beachflag ved start- og målområdet.
 • Alle skal få utdelt startnummer og trøye før start og medaljer ved gjennomføring.

Annet:

 • På løpsdagen ha kiosk / cafe med salg av bakevarer og drikke hvor inntekten går til Barnekreftforeningen.
 • Samle inn premier fra lokale sponsorer som kan loddes ut / trekkes på startnummer.

Som arrangør er det ditt ansvar å finne løpsdato (en søndag i september) og sted, samt sende inn bilder og tekst til oss så vi får oppdatert siden med ditt løp.

Du må opprette event på Facebook for løpet og markedsføre løpet lokalt med plakater (du får tilsendt). Du er og ansvarlig for å bestille korrekt antall startnummer, trøyer og medaljer til løpet (estimere størrelsen på løpet, ca 14 dager før start). Du er vår lokale kontaktperson og ansvarlig for bemanning og gjennomføring.