Retningslinjer for Løp for meg-arrangører

På løpsdagen er målet å hente inn flest mulig påmeldinger samt å gjennomføre et hyggelig arrangement.

Selve løpet organiseres lokalt og skal følge en rekke retningslinjer:

  • 1 til 3 km runder (kan løpe flere runder om man vil)
  • Fint område å være ute i, fortrinnsvis terreng.
  • Ikke krysse trafikkerte veier.
  • Start klokken 12.00.
  • Ingen tidtaking.
  • Startområdet bør være lett å finne frem til og lett tilgjengelig.
  • Som arrangør må du ta mye bilder og video til bruk i sosiale og digitale medier.
  • Bruk hashtaggen #løpformeg.
  • Ha synlige bannere/beachflag ved start- og målområdet.
  • Alle skal få utdelt medaljer ved gjennomføring.